Tylko Ty możesz zmienić swoje życie poprzez zmianę swojej świadomości. Nikt nie zrobi
tego za Ciebie. Ta praca należy tylko i wyłącznie do Ciebie, a ja mogę Tobie tylko
podpowiedzieć i pokierować.
Wszystkie materiały, którymi podzielę się z Tobą, to są praktyki, narzędzia, afirmację,
medytacje, które zaprowadziły mnie do tego miejsca świadomości , w którym teraz jestem.
To są łatwe i proste narzędzia pracy, jest tylko jeden warunek – trzeba to robić.

Moje nauczanie jest bardzo proste: żadnych dogmatów, żadnych wiar, żadnego
credo, żadnej religii. Ufaj tylko temu, czego jesteś w stanie sam doświadczyć, we
wszystko inne wątp.

 Dodatkowe zalety warsztatów on-line:

  • możesz rozpocząć naukę w dowolnej chwili,

  • korzystasz z wykładów wtedy kiedy chcesz,

  • zaoszczędzasz czas i środki na dojazd, zakwaterowanie itp.,

  • masz dostęp do materiałów 24/7,

  • uczysz się w najlepszym dla siebie tempie,

  • powtarzasz dowolny moduł tyle razy ile chcesz.